Stipendier

Utvalt i Skåne 2018 delar ut tre stipendier á 30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen är nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö Industriförening och String Furniture AB. Juryn ger en vägledande rekommendation för respektive huvudmans beslut. Motagarna av stipendierna presenteras i samband med invigningen av utställningen. Beskrivning av verken och motiveringar till utmärkelserna kommer att återfinnas i utställningen och i Utvalts katalog.